اقامت دائم در قبرس

Cyprus Permanent Residence Permit

برنامه اقامت دائم سریع قبرس ٬امکان اعطای یک مجوز اقامت دائم به افراد خارجی را ایجاد می کند که قصد دارند در قبرس سرمایه گذاری نمایند، مشروط بر اینکه ملزومات زیر برآورده گردد:

سرمایه گذاری در ملک با حداقل ارزش ۳۰۰.۰۰۰ یورو در بازار + مالیات بر ارزش افزوده٬ خریداری شده در قبرس

درآمد سالیانه تامین شده از خارج از کشور و از منابعی به جز اشتغال در قبرس

وجوه انتقالی از خارج از کشور و سپرده گذاری شده در یک بانک در قبرس در یک حساب سپرده ثابت سه ساله

دارنده مجوز اقامت باید حداقل هر دو سال یکبار از قبرس بازدید به عمل آورد تا وضعیت خود را حفظ نماید

سایر مزایا:

فاقد ملزومات یادگیری زبان

قبرس در یک حوزه حقوقی مشترک قانونی می باشد

مالکیت ملک قطعی است

فاقد مالیات بر ارث

مالیات برملک اندک

مالیات سود سرمایه معادل صفر برای هر گونه اموال خریداری شده (معتبر تا ۳۱/۱۲/۲۰۱۶)

کاهش به 5% ٬ مالیات بر ارزش افزوده

موقعیت استراتژیک: در تقاطع سه قاره: آفریقا، آسیا و اروپا

دسترسی به سواحل، آب و هوای ملایم و مقاصد توریستی در قبرس

کمترین نرخ ارتکاب جرایم در اروپا

موسسات آموزشی و تسهیلات مراقبتهای پزشکی و بهداشتی دارای استاندارد بالا

زیرساخت پیشرفته و فرودگاههای مدرن ٬ مرتبط با تمام مقاصداصلی

 

نقشه سایت | © © 2021 حق هر گونه برداشت یا کپی محتوا در انحصار شرکت آریستو می باشد |  توسعه و ساخت توسط umg code | Privacy Notice | Cookie Policy